HAPPY HOLIDAYS...ENJOY 20% OFF YOUR PURCHASE WITH CODE: PEARLSGIVING

ZOYA EYE BRACELET

ZOYA EYE BRACELET

$270.00

-14 Karat Gold

-7.25" Bracelet